Soutěž robotiky

2. ročník Soutěže robotiky už má své vítěze

Plzeňský kraj v rámci podpory technického vzdělávání uspořádal 15. května 2019 Soutěž robotiky pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje. V prostorách Techmania Science Center v Plzni soutěžilo 34 týmů žáků středních a základních škol ve dvou kategoriích...

Soutěž robotiky

Soutěž robotiky se konala poprvé v roce 2018 a je pořádána pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje, odborným garantem je Fakulta strojní ZČU. Žáci středních škol a základních škol ve čtyřčlenných týmech musí sestavit ze stavebnice robota, který pomocí senzorů dokáže absolvovat předem neznámou trať...