Soutěž robotiky

obrazek
20. listopadu 2018 16:31, aktualizováno 15:31, Eva Kolerusová

Soutěž robotiky se konala poprvé v roce 2018 a je pořádána pod záštitou hejtmana Plzeňského  kraje,  odborným  garantem  je  Fakulta strojní ZČU. Žáci středních škol a základních škol ve čtyřčlenných týmech musí sestavit ze stavebnice robota, který pomocí senzorů dokáže absolvovat předem neznámou trať.

V dalších ročních soutěže, která se bude konat vždy v květnu, budou muset žáci sestrojit robota tak, aby byl schopen projet bludištěm, resp. zdolat trať s překážkami.