2. ročník Soutěže robotiky už má své vítěze

obrazek
16. května 2019 11:55, aktualizováno 10:55, Petra Olivková

Plzeňský kraj v rámci podpory technického vzdělávání uspořádal 15. května 2019 Soutěž robotiky pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda. V prostorách Techmania Science Center v Plzni soutěžilo 34 týmů ve dvou kategoriích, přičemž žáci středních škol soutěžili za své školy a týmy žáků ze základních škol soutěžily pod hlavičkou střední školy, kam dochází na technické kroužky. Žáci měli za úkol v rámci čtyřčlenného týmu sestavit ze stavebnice robota, který bude pomocí senzorů schopen absolvovat předem neznámou trať. Letos nově se se svými roboty účastnili i soutěže kreativity.

Závody robotů probíhaly na 4 drahách najednou, dvě byly určeny pro týmy ZŠ a dvě složitější pro týmy SŠ. Závod byl rozdělen na kvalifikační kolo, kterého se zúčastnily všechny týmy a finálové kolo, do kterého postoupilo 5 nejlepších týmů ze ZŠ a 5 nejlepších týmů ze SŠ. Každý tým měl k dispozici 8 minut, za kterých se pokoušel zajet co nejrychlejší kolo.

Soutěž robotiky je realizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Techmania Science Center. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže převzali vítězné týmy z rukou hejtmana hodnotné ceny a ani ostatní soutěžící neodešli bez odměny. Po celou dobu konání soutěže měli žáci možnost volné prohlídky expozic science centra.

Záznam ze soutěže je ke shlédnutí na facebookovém profilu Technika a řemeslo Plzeňského kraje.

Výsledky kategorie SŠ

  1. Gymnázium J. Vrchlického Klatovy
  2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
  3. Gymnázium Mikulášské náměstí, Plzeň

Výsledky kategorie ZŠ

  1. Střední odborné učiliště Domažlice
  2. Střední škola Horažďovice
  3. Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Cena Techmania Science Center
Gymnázium a SOŠ Rokycany

Cena kreativity - SŠ
1. SŠ Kralovice
2. SŠZP Klatovy
3. SŠ a ZŠ Oselce

Cena kreativity – ZŠ
1. SŠZP Klatovy
2. SŠ a ZŠ Oselce
3. SŠ Kralovice

Soutěž je pořádána v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Fotogalerie: