Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast SEVER

obrazek
11. dubna 2022 08:19, aktualizováno 08:48, Lucie Šimicová

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast SEVER je realizován za účelem zasmluvnění změn a úprav ve dvou následujících oblastech:

1. Cena za vjezdy na autobusová nádraží
2. Zkrácený první a poslední Dopravní rok - důsledky posunutí zahájení provozu do poloviny roku.

Přílohy vzhledem ke své obsáhlosti jsou k dispozici u objednatele.

Soubory ke stažení