Smlouvy VLD

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast JIH

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast JIH.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou - oblast JIH

Plzeňský kraj uzavřel Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH s novým dopravcem Arriva Střední Čechy s. r. o.

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou - oblast SEVER

Plzeňský kraj uzavřel Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER s novým dopravcem Arriva Střední Čechy s. r. o..