Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících - oblast SEVER

obrazek
11. dubna 2022 08:24, aktualizováno 08:47, Lucie Šimicová
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast SEVER se týká upřesnění pravidel vyplývajících z Finančního modelu a odstranění zřejmých chyb. Přílohy vzhledem ke své obsáhlosti jsou k dispozici u objednatele.

Soubory ke stažení