Schválené projekty

Výsledky 8.zasedání MV programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

Monitorovací výbor schválil 30 projektů (z toho 1 projekt s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 9,4 mil. EUR. Dále byly schváleny 3 změny již realizovaných projektů.

Výsledky 7.zasedání MV programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

Na sedmém zasedání Monitorovacího výboru Cíle 3, které se konalo 15. a 16. června 2010 v Chodové Plané, bylo v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko schváleno 20 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 12,2 mil. EUR.

Výsledky 6.zasedání MV programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

Na šestém zasedání Monitorovacího výboru Cíle 3, které se konalo 8. a 9. prosince 2009 v Selbu, bylo v rámci Programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko schváleno 26 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 18,3 mil. EUR.

Výsledky 5.zasedání MV programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

Na pátém zasedání Monitorovacího výboru Cíle 3, které se konalo 18. a 19. března 2009 v Lokti, bylo v rámci programu ČR – Bavorsko nově schváleno 44 projektů za 20,9 mil. EUR

Výsledky 4.zasedání Monitorovacího výboru OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko ve Frauenau

Na čtvrtém zasedání schválil Monitorovací výbor celkem 25 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 13,4 mil. EUR. Z toho bylo 24 projektů schváleno bez výhrady a 1 projekt s výhradou.