Schválené projekty

Výsledky 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko v Prachaticích

Ve dnech 25. - 26. června 2008 se v Prachaticích uskutečnilo zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.