Výsledky 13. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

obrazek
30. července 2013 07:28, aktualizováno 06:28,

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. června 2013 v Kulmbachu, byla schválena finanční podpora 7 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 1,12 mil. EUR.

Další zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 19. a 20. listopadu 2013 v Plzni. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 2. září 2013. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Více informací Vám podají:
Ing. Jan Příbáň / tel: 377 195 667 / e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz
Ing. Jitka Staňková / tel: 377 195 265 / e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Seznam schválených projektů přijatých v Plzeňském kraji (vedoucí partner z Plzeňského kraje):

Seznam schválených projektů přijatých ve Svobodném státě Bavorsko (projektový partner z Plzeňského kraje):

Kompletní seznam projektů schválených na 13. MV naleznete ZDE