Výsledky 10. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

obrazek
06. března 2012 13:27, aktualizováno 06. prosince 2012 08:07,


Na 10. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 7. a 8. prosince 2011 v Českém Krumlově, bylo projednáno 35 nových projektů. Monitorovací výbor schválil finanční podporu 19 projektům (z toho 1 projektu s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 7,1 mil. EUR.

Další zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012 v Karlovarském kraji. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Více informací Vám podají:
Ing. Jan Příbáň / tel: 377 195 667 / e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz,
Ing. Jitka Staňková / tel: 377 195 265 / e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Seznam schválených projektů přijatých v Plzeňském kraji (vedoucí partner z Plzeňského kraje):

Seznam schválených projektů přijatých ve Svobodném státě Bavorsko (projektový partner z Plzeňského kraje):

Kompletní seznam projektů schválených na 10. MV naleznete zde:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Cil-3-Ceska-republika-Svobodny-stat-Bavorsko-200/Projekty