Výsledky 11. zasedání MV Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

obrazek
06. prosince 2012 13:04, aktualizováno 06. února 2013 22:54,

Na 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2012 v bavorském Deggendorfu, bylo projednáno 13 nových projektů. Monitorovací výbor schválil finanční podporu 10 projektům s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 3,26 mil. EUR. 

Další zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012 v Karlovarském kraji. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Více informací Vám podají:
Ing. Jan Příbáň / tel: 377 195 667 / e-mail: jan.priban@plzensky-kraj.cz
Ing. Jitka Staňková / tel: 377 195 265 / e-mail: jitka.stankova@plzensky-kraj.cz

Seznam schválených projektů přijatých v Plzeňském kraji (vedoucí partner z Plzeňského kraje):


 

 


 

 

Seznam schválených projektů přijatých ve Svobodném státě Bavorsko (projektový partner z Plzeňského kraje):

 


 

 

 

 

 


Kompletní seznam projektů schválených na 11. MV naleznete ZDE