Rozpočet Plzeňského kraje

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 19. prosince 2016 schválilo usnesením ZPK č. 32/16 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2017 a výhledy na roky 2018 a 2019.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2016

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání 7. prosince 2015, usnesením č. 1020/15, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2016.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2015

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 8. prosince 2014, usnesením č. 662/14, schválilo rozpočet na rok 2015.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání dne 9. prosince 2013, usnesením č. 321/13, schválilo rozpočet Plzeňského kraje na rok 2014, včetně výhledů na roky 2015 a 2016.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 12/12 ze dne 17. 12. 2012 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2013.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 12/12 ze dne 17. 12. 2012 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2013.