Rozpočet Plzeňského kraje

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a2023

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 21. prosince 2020, usnesením č.13/20, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 16. prosince 2019, usnesením č.1310/19, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 17. prosince 2018, usnesením č. 879/18, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2018, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 18. prosince 2017, usnesením č. 408/17, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 19. prosince 2016 schválilo usnesením ZPK č. 32/16 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2017 a výhledy na roky 2018 a 2019.