Rozpočet Plzeňského kraje

Schválený rozpočet na rok 2004

Rozpočet na rok 2004 schválený Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 455/03.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2005

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 8/04 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2005.