Program stabilizace a obnovy venkova PK

Základní informace pro obce týkající se veřejných zakázek malého rozsahu

Na základě častých dotazů obcí k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách zde uvádíme stručnou informaci k této problematice.