Dotační programy/tituly

Vyhlášení dotačního titulu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024

Žádost o dotaci je možné podávat elektronicky prostřednictvím systému eDotace v době od 1. května 2024 do 15. května 2024 do 12:00 hodin.

Vyhlášení dotačního titulu Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2024

Žádost o dotaci je možné podávat elektronicky prostřednictvím systému eDotace v době od 1. května 2024 do 15. května 2024 do 12:00 hodin.

Přehled dotačních programů/titulů

27. února 2014 12:21, aktualizováno 12. září 2023 13:57, Bc. Petra Hessová

Odbor regionálního rozvoje je administrátorem několika dotačních programů Plzeňského kraje.

Jedná se o tyto již tradiční dotační programy/tituly:

  • Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
  • Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
  • Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje
  • Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje
  • Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
  • Úprava lyžařských běžeckých tras
  • Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji
  • Individuální dotaceSběr žádostí a veškerá administrace ze všech dotačních programů/titulů probíhá v Systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace.

V případě dotazů k těmto programům se můžete obrátit na pracovníky Oddělení regionálního rozvoje ORR KÚPK.