Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2017

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2017, který byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 15. 6. 2017. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2017

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2017, který byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 6. 12. 2016. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze...

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v II. pololetí roku 2016

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v II. pololetí roku 2016, který byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 13. 5. 2016.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2016

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2016, který byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 16. 11. 2015.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v II. pololetí roku 2015.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v II. pololetí roku 2015.