Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2019

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v II. pololetí roku 2019, byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 11. 6. 2019. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2019

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2019, byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2018. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2019

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2019, byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2018. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2018

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2018, byl schválen panem ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 19. 06. 2018. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2018

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2018, který byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 11. 12. 2017. Plán kontrolní činnosti je zveřejněn v příloze.