Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

29. března 2019

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 550 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem v 275 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 74 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

27. února 2019

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2018 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2018 celkem 404 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 373 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 31 mimořádných. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 101 případech a nápravná opatření byla uložena celkem v 31 případech.

27. února 2017

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2017 celkem 908 kontrol, z toho 653 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2017) a 255 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 238 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 111 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

29. března 2018

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2016 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2016 celkem 839 kontrol, z toho 651 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2016) a 188 jako mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 224 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 113 případech.

28. února 2018

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2017 (dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

Na základě Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jako kontrolní orgán kontrolující výkon působnosti územních samosprávných celků, informaci o výsledcích kontrol za rok 2017.