Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2019 celkem 1104 kontrol, z toho 580 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2019) a 524 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 334 případech, nápravná opatření byla uložena v 96 případech.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2019 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2019 celkem 414 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 344 plánovaných a 70 mimořádných. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 150 případech a nápravná opatření byla uložena celkem v 50 případech.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 550 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem v 275 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 74 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2018 dle Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2018 celkem 404 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 373 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 31 mimořádných. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 101 případech a nápravná opatření byla uložena celkem v 31 případech.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2017 celkem 908 kontrol, z toho 653 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2017) a 255 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 238 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 111 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.