Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2015

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2015.

Dodatek č. 1 plánu kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2014.

Dodatek č. 1. plánu kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2014.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2014

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2014