Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2023

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2023 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2023

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na soukromých školách a dalších subjektech na I. pololetí roku 2023 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2022

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2022 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2022

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2022 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2022

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2022 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje.