Informace o provedených kontrolách

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2021

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2021 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2021

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2021 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2021

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2021 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2020

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2020 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 5. 6. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2020

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2020 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 5. 6. 2020.