Olympiáda dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž krajských reprezentací v kategorii mladších a starších žáků a žákyň. Mladí sportovci na ní zažijí atmosféru olympijských her - zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály či složení olympijské přísahy.