Mezinárodní spolupráce

Žáci a studenti z Plzeňského kraje se ve světě neztratí!

Přílohou tohoto článku je shrnutí a vyhodnocení mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení v Plzeňském kraji v letech 2014-2020...

Základní informace pro oblast mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

V článku naleznete informace a kontakty z oblasti mezinárodní spolupráce, a to nejen pro děti a mládež...

Mozaika, čtvrtletník Domu zahraniční spolupráce o mezinárodním vzdělávání

Podzimní vydání magazínu se zcela věnuje programu Erasmus+. Dům zahraniční spolupráce: - Vám prozradí, jaké aktivity teď Erasmus+ podporuje, - Vám představí priority programu a poradí, jak je můžete v projektech zohlednit, - Vás informuje o kampaních a akcích, do kterých se můžete také zapojit a - nechybí ani přehled inspirativních projektů.

Evropská komise oficiálně zahájila nový program Erasmus+(2021-2027)

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. Cílem programu je umožnění mezinárodních výjezdů a podpora mezinárodní spolupráce...