Mezinárodní spolupráce

Nová aktivita Erasmus+ Sport

V letošním roce lze nově podávat žádost o grant v programu Erasmus+ Sport. V oblasti sportu se Erasmus+ zaměřuje na mezinárodní výjezdy trenérů a dalších pracovníků, díky kterým získají cenné zkušenosti, know-how a posílí svůj profesní rozvoj...

V Plzni se konal již podruhé metodický seminář eTwinning pro učitele

Dne 7. prosince 2022 se v Plzni konal metodický seminář eTwinning, který pořádal již podruhé odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (Domem zahraniční spolupráce) ...

Projekt Němčina nad zlato

V článku se můžete seznámit s informacemi o projektu Němčina nad zlato a mimo jiné v něm také najdete odkaz na video, kde se dozvíte, jak funguje spolupráce firem a odborných škol v tomto projektu...

Výzva Erasmus+ pro rok 2023

Evropská komise zveřejnila novou Příručku programu s termíny pro podávání žádostí o podporu projektů v roce 2023...

Ukončení úspěšného projektu "Odlišní, ale společně"

Mobilita v Řecku byla poslední aktivitou projektu "Odlišní, ale společně" Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň ...