Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní setkání žáků na Přimdě

V týdnu od 6. do 10. června se na Přimdě konala poslední mezinárodní vzdělávací aktivita projektu CLIL across the borders – enjoy and learn, jenž je realizován v rámci programu Erasmus+...

Rok na hranici nabízí podporu při navazování kontaktů s Německem

Chcete navázat novou spolupráci se školou, spolkem či firmou v Německu? Rádi byste oživili přeshraniční partnerství? Potřebujete tipy na zajímavé exkurze u sousedů v Bavorsku? Podpořit vás v tom může program Rok na hranici!...

Projekt „Je to náš svět - starej se o něj“

Na poslední setkání v projektu vycestovali žáci Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni do Španělska...

Úspěšný metodický seminář eTwinning proběhl v Plzni

Dne 4. května 2022 se v Plzni konal metodický seminář eTwinning, který pořádal odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (Domem zahraniční spolupráce) ...

Projekt "Odlišní, ale společně" - setkání v Plzeňském kraji

Projekt Erasmus SOUE Plzeň „Odlišní, ale společně“ pokračoval čtvrtou aktivitou „Czech heritage“, kterou učitelé a žáci školy připravili pro své partnery z Řecka, Rumunska, Turecka a Itálie v Plzni, Praze, Klatovech a Velharticích...