Mezinárodní spolupráce

Mozaika, čtvrtletník DZS o mezinárodním vzdělávání v elektronické podobě

Aktuální vydání čtvrtletníku Mozaika v elektronické podobě je zaměřen na téma Ochrana životního prostředí...

Mezinárodní seminář Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelům německého jazyka na gymnáziích účast na mezinárodním semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneich

Program Erasmus+ - Výzva 2020

Výzva k předkládání návrhů 2020 pro vzdělávací program Evropské unie Erasmus+ je vyhlášena....