Konference a semináře IT

Galatea day - uživatelský den elektronické spisové služby Galatea

Uživatelský den elektronické spisové služby Galatea. Galatea je plnohodnotnou aplikaci elektronické spisové služby odpovídající všem právním předpisům České republiky i Evropské unie. Nově Galatea nabízí evidenci smluv s návazností na zveřejnění v registru smluv.

Krajské setkání s národním koordinátorem pro digitální agendu

Koordinátor pro digitální agendu Ing. Tomáš Prouza, MBA zve zástupce obcí Plzeňského kraje dne 14.10.2016 od 9:00 na představení své agendy. Setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřad Plzeňského kraje.

Konzultační seminář MV k IS RS a eIDAS

Seminář Ministerstva vnitra k Informačnímu systému registru smluv a evropskému nařízení eIDAS.

Porada s informatiky ORP - 18.5.2016

Informace z porady informatiků ORP, přiložené prezentace a odkazy.

CESNET Day 26. - 27.11.2015

Školení pro informatiky obcí s rozšířenou působností (26.11.2015 - 27.11.2015) a informatiky školských zařízení Plzeňského kraje (27.11.2015) se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje. Věnováno bude infrastruktuře a bezpečnosti.