Konzultační seminář MV k IS RS a eIDAS

obrazek
26. května 2016 14:18, aktualizováno 14. listopadu 2019 09:50, Mgr. Mirka Bartoníčková

Dne 25. 5. 2016 od 14:00 proběhl v Sále zastupitelstva na Krajském úřadě Plzeňského krajev Seminář Ministerstva vnitra k Informačnímu systému registru smluv a evropskému nařízení eIDAS.

Program:

14:00 – 14:10 Úvodní slovo
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra,
Ing. Eliška Pečenková, vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje
14:10 – 15:00 Informační systém registru smluv
Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra,
Mgr. Martin Kraus, odbor eGovernmentu, oddělení dohledu a legislativní podpory
15:00 – 15:30 Diskuze
15:30 – 16: 00  eIDAS
Bc. Filip Bílek,odbor eGovernmentu, oddělení dohledu a legislativní podpory
16:00 – 16:30 Závěrečná diskuze
 

Videozáznamy jednotlivých částí semináře:

http://archiv.plzenskykraj.tv/archivzpk/ZPK_20160525_isrs.asf

http://archiv.plzenskykraj.tv/archivzpk/ZPK_20160525_eidas.asf

Samotné prezentace jsou v příloze článku.

Soubory ke stažení