Porady s informatiky

Seminář pro informatiky

On-line seminář zaměřený na IT výzvy z oblasti kybernetické bezpečnosti a eGovermentu i aktuální legislativní změny připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s MV ČR, MMR ČR a SZR.

Školení pro informatiky - zadávání veřejných zakázek 3.5.2012

Dne 3.5.2012 proběhne v prostorách KÚPK školení novely zákona o veřejných zakázkách, určené pro informatiky ORP.