Porady s informatiky

Školení pro informatiky - zadávání veřejných zakázek 3.5.2012

Dne 3.5.2012 proběhne v prostorách KÚPK školení novely zákona o veřejných zakázkách, určené pro informatiky ORP.