Konference a semináře IT

Open data - bezplatné školení - Otevřená data

MV ČR pořádá bezplatné školení k otevřeným datům. Cílem školení je vybavit jeho účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k publikaci otevřených dat v souladu s připravenými národními standardy a postupy a také v souladu se související legislativou ČR.

Porada s informatiky obcí PK ze dne 3.6.2015

Zápis z porady informatiků a přiložené prezentace

Konzultační dny odboru informatiky

Konzultační dny OIT, změna v přihlašování na školení, nové ICT služby.

Porada s informatiky obcí PK ze dne 9.1.2014

Zápis z porady informatiků a přiložené prezentace