Koncepce

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit 2018-2019 navazuje na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020 a na plán marketingových aktivit 2016-2017. Dokumenty naleznete v příloze.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 442/14 ze dne 10.03.2014 Koncepci rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020.

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013.