Koncepce

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 460/21 ze dne 18.10.2021 Koncepci rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 442/14 ze dne 10.03.2014 Koncepci rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013.

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje