Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

obrazek
23. ledna 2013 12:00, aktualizováno 05. listopadu 2013 08:30,

Plzeňský kraj dlouho postrádal jakýkoli strategický dokument týkající se problematiky cykloturistiky a cyklistické dopravy, o který by bylo možno se opřít při budování cyklistické infrastruktury a který by určoval směr vývoje řešení této problematiky do budoucna. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje zadal tedy počátkem roku na základě výběrového řízení zpracování Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje. Cílem Koncepce bylo zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Plzeňském kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k dalšímu rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji byla schválena Radou Plzeňského kraje dne 24.9.2012.

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje je k dispozici včetně mapových podkladů na oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje včetně mapového podkladu lze stáhnout na této adrese http://www.ulozto.cz/xf529Gh/koncepce-el-verze-zip

Odkaz na mapovou službu s daty z koncepce naleznete zde: http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/Cyklokoncepce2012/

Soubory ke stažení