Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027

obrazek
18. října 2021 16:00, aktualizováno 13. března 2023 13:22, Bc. Filip Beránek DiS.
Cílem dokumentu bylo zpracování analýzy současného stavu turismu v Plzeňském kraji a v návaznosti na výsledky analýzy zpracování strategických návrhů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v kraji pro období 2021 – 2027. Dokument také navazuje na již vytvořené strategické plány.

Soubory ke stažení