Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

obrazek
05. listopadu 2013 09:22, aktualizováno 08:22, Bc. Filip Beránek DiS.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013 (dále jen "Koncepce") představuje střednědobý strategický dokument, který vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České republice a účinnými nástroji podněcuje jeho další rozvoj. Základním atributem Koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu, který vychází z mobilizace zejména privátních zdrojů zaměřených na cestovní ruch a dále také rozvoj systémového a koncepčního přístupu veřejné správy na všech úrovních jako zdroje konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a hospodářského růstu zejména v územích s vhodným potenciálem pro efektivní rozvoj tohoto odvětví.

Cílem zpracování Koncepce je harmonizace koncepční činnosti v oblasti cestovního ruchu s programovacím obdobím Evropské unie a vytvoření strategického materiálu, který bude účinným nástrojem podpory udržitelného rozvoje cestovního ruchu v ČR v příštím období a bude dostatečně reflektovat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství České republiky.

Hlavní strategické cíle Koncepce jsou vyjádřeny v následujících čtyřech prioritách:

  • Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu
  • Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu
  • Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů
  • Priorita 4: Vytváření organizační struktury cestovního ruchu

Systém priorit Koncepce vychází z předpokladu, že odvětví cestovního ruchu je jedním z mnoha nástrojů regionální politiky. Koncepce je rovněž východiskem pro zpracování Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (financovaných ze strukturálních fondů EU) v oblasti cestovního ruchu, jež tvoří významné nástroje její realizace. Současně bude sloužit k inovaci rozvojových programů cestovního ruchu v jednotlivých krajích ČR.

Zdroj: www.mmr.cz

Soubory ke stažení