Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020

obrazek
07. dubna 2014 16:13, aktualizováno 14. dubna 2014 14:35, Bc. Filip Beránek DiS.

Cílem dokumentu bylo zpracování analýzy současného stavu turismu v Plzeňském kraji a v návaznosti na výsledky analýzy zpracování strategických návrhů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v kraji pro období 2014 – 2020. Dokument také navazuje na již vytvořené strategické plány.

Soubory ke stažení