Evaluace a analýzy

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2021

Regionální stálá konference schválila Výroční zprávu za rok 2021, kterou každoročně zpracovává Sekretariát RSK na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2019

Výroční zpráva Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje za rok 2019 shrnuje nejpodstatnější aktivity, jimž se RSK PK, její pracovní skupiny a tým sekretariátu, věnovali.

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018 představuje shrnutí čerpání operačních programů financovaných z ESIF na území Plzeňského kraj za rok 2018 z různých úhlů pohledu. Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje dne 20. března 2019.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje za rok 2018 shrnuje veškeré aktivity, které RSK, její pracovní skupiny a sekretariát vyvíjeli v loňském roce. Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje 20. března 2019.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2016

Výroční zpráva obsahuje informace o veškerých aktivitách, jimž se Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje v roce 2016 věnovala, analýzu rizik a plán činnosti pro rok 2017.