Evaluace a analýzy

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2018 představuje shrnutí čerpání operačních programů financovaných z ESIF na území Plzeňského kraj za rok 2018 z různých úhlů pohledu. Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje dne 20. března 2019.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje za rok 2018 shrnuje veškeré aktivity, které RSK, její pracovní skupiny a sekretariát vyvíjeli v loňském roce. Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje 20. března 2019.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje obsahuje podrobné informace o činnosti této platformy v roce 2017. Zpráva byla projednána a schválena na 10. jednání RSK PK dne 23. března 2018.

Zpráva o hodnocení plnění RAP PK za rok 2017

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje obsahuje informace o čerpání prostředků z operačních programů financovaných z ESIF 2014 - 2020 na území Plzeňského kraje za rok 2017. Zpráva byla projednána a schválena na 10. jednání RSK PK dne 23. března 2018.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2016

Výroční zpráva obsahuje informace o veškerých aktivitách, jimž se Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje v roce 2016 věnovala, analýzu rizik a plán činnosti pro rok 2017.