Evaluace a analýzy

Rozvojová studie ORP Nepomuk

Hodnocení situace a rozvojových potřeb hospodářsky a sociálně ohroženého území ORP Nepomuk.

Rozvojová studie ORP Horažďovice

Studie "Hodnocení situace a rozvojových potřeb území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice" popisuje hlavní problémy v území SO ORP Horažďovice a doporučuje vhodné směry jeho rozvoje v souladu se Strategii regionálního rozvoje ČR.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje a jejího sekretariátu za rok 2022 byla schválena na 19. jednání RSK PK na začátku dubna letošního roku.

Zpráva o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2022

Zpráva o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2022 zachycuje informace o čerpání finančních prostředků z operačních programů financovaných z evropských fondů na území Plzeňského kraje.

Pilotní studie Hospodářsky a sociálně ohroženého území SO ORP Sušice

Pilotní studie správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice poukazuje nejen na socioekonomické problémy v území, ale navrhuje tak vhodné podpůrné nástroje a aktivity v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR.