Evaluace a analýzy

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje a jejího sekretariátu za rok 2022 byla schválena na 19. jednání RSK PK na začátku dubna letošního roku.

Zpráva o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2022

Zpráva o realizaci Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2022 zachycuje informace o čerpání finančních prostředků z operačních programů financovaných z evropských fondů na území Plzeňského kraje.

Výroční zpráva o činnosti RSK pro území Plzeňského kraje za rok 2020

Dne 12. července 2021 schválila Regionální stálá konference Plzeňského kraje Výroční zprávu za rok 2020, kterou vypracoval Sekretariát Regionální stálé konference na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2020

Regionální stálá konference schválila Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje za rok 2020, kterou zpracoval sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje.

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2021

Regionální stálá konference schválila Výroční zprávu za rok 2021, kterou každoročně zpracovává Sekretariát RSK na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.