Dokumenty pro žadatele

Příručka pro české žadatele - 2.vydání

V příloze naleznete aktuální druhé vydání Příručky pro žadatele platné pro projekty předložené k projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru s datem konání 18.-19. března 2009.

Dokladování výdajů

Centrum pro regionální rozvoj ČR připravilo soubor pravidel pro správné dokladování vynaložených výdajů u projektů OP Přeshraniční spolupráce. Poslední aktualizace proběhla k datu 31.3.2011.

Programový dokument OP Cíl 3 ČR-Bavorsko

V příloze je k dispozici Programový dokument Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko včetně příloh.