Dokumenty pro žadatele

Seznam vhodných příjemců podpory

Seznam vhodných příjemců podpory z Programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR-Bavorsko je k dispozici v příloze.

Metodika zadávání veřejných zakázek pro projekty v programu Cíl 3 ČR-BY

Dne 1. února 2009 byla zveřejněna nová metodika zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Metodika je od tohoto data závazná pro všechny příjemce prostředků z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Příručka pro české příjemce dotace - II.vydání

V příloze naleznete druhé vydání Příručky pro české příjemce dotace, které je platné od 1. 2. 2009 včetně jejích aktualizací.

Příručka pro české žadatele - 3.vydání

Třetí verze Příručky pro žadatele je platná od 16. prosince 2008 pro projekty předkládané na 6. zasedání MV Cíle 3 ČR-Bavorsko.

Příručka pro české příjemce dotace z OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko - 1.vydání

První vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 10.10.2008.