Dokumenty pro žadatele

Příručka pro české příjemce dotace - 4.vydání

4. vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 1.7.2011. Poslední aktualizace je platná od 1.4.2012.

Příručka pro české žadatele – 4.vydání

Čtvrté vydání Příručky pro české žadatele je platné pro projektové žádosti, které budou předloženy k projednání na 8. zasedání Monitorovacího výboru. Aktualizace dokumentu je platná od července 2011.

Příručka pro české příjemce dotace - III.vydání

Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je platné od 20. 4. 2010. Poslední aktualizace byla provedena 1.3.2011.

Příručka pro české žadatele – 1.vydání

Příručka pro české žadatele – 1.vydání je k dispozici v příloze.

Seznam způsobilých výdajů

Seznam způsobilých výdajů platný pro Program přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR-Bavorsko je k dispozici v příloze.