COVID-19

Očkování proti chřipce (influenze) v sezóně 2021-2021

V reakci na dopis ministra zdravotnictví ČR z 19. srpna 2021, který se týkal významu očkování proti influenze s přihlédnutím k současné epidemické situaci, zpracovala KHS PK stručné základní osvětové informace.

Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES k očkování třetí dávkou vakcíny

Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES ve své nejnovější zprávě doporučuje kombinovat třetí dávku vakcíny proti covidu-19 s očkováním proti chřipce.

Průběh očkování k 20.6.2021 v Plzeňském kraji

Zde najdete stav očkování v našem kraji k 20. červnu 2021.

Průběh očkování k 14.6.2021 v Plzeňském kraji

Zde najdete stav očkování v našem kraji k 14. červnu 2021.

Jak se objednat, očkování různých skupin osob

Zde se dozvíte, jak se objednat na očkování proti covid-19, o očkování osob starších 16 let, učitelů, pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, kritické infrastruktury a chronicky nemocných.