COVID-19

Cham zavádí povinné testování na COVID-19 pro české pendlery

Od pátku 9. října 2020 platí nové nařízení pro pendlery přijíždějící za prací do okresu Cham. Čeští pracovníci/pendleři mají povinnost nechat se nejpozději do sedmi dnů po příjezdu testovat na COVID-19, pokud negativní osvědčení nebudou mít s sebou již z Česka.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 8/2020

S účinností od 7. října 2020 do 18. října 2020 na území okresu Rokycany dojde k omezení provozu středních škol a vyšších odborných škol, konzervatoří, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času ...

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 6/2020 a 7/2020

S účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 na území kraje dojde k omezení provozu různých typů škol a školských zařízení.

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 5/2020

S účinností od 23. září 2020 od 0:00 hodin do 23. října 2020 do 23:59 hodin se na území okresu Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole.

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 4/2020

S účinností od 23. září 2020 se všem osobám na území okresu Plzeň-město a Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob.