COVID-19

Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu "Očko" Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

Z Domažlické nemocnice se stává specializovaná nemocnice pro covidové pacienty

Nemocnice Plzeňského kraje se připravují na další nárůst počtu pacientů s onemocněním covid-19. Navýší počet lůžek pro tyto pacienty o několik desítek. Nejvíce covidových pacientů se soustředí v Domažlické nemocnici.

Krizový štáb Plzeňského kraje mimořádně jednal k situaci v kraji

Na mimořádném jednání se sešel 17. února 2021 Krizový štáb Plzeňského kraje, aby jednal o řešení krizové epidemické situace v Plzeňském kraji v souvislosti se skokovým nárůstem pacientů s onemocněním covid-19, lůžkových kapacitách nemocnic v kraji, opatřeních ve veřejných prostorách a uzávěře Plzeňského kraje, která byla během dne nejasně prezentována ze strany ministerstva zdravotnictví.

Omezení chodu úřadu na základě nařízení Vlády ČR

Krajský úřad Plzeňského kraje vydává opatření na základě usnesení Vlády ČR, z něhož vyplývá omezení chodu úřadu do 28. února 2021.

Plzeňský kraj požaduje spolu s ostatními kraji vyhlášení nouzového stavu

Po společném jednání Asociace krajů ČR potvrzuje také Plzeňský kraj nutnost vyhlášení nouzového stavu za dohodnutých podmínek, které deklarují kraje na společném požadavku Vládě ČR.