COVID-19

Jak se objednat, očkování různých skupin osob

Zde se dozvíte, jak se objednat na očkování proti covid-19, o očkování osob starších 16 let, učitelů, pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, kritické infrastruktury a chronicky nemocných.

Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu "Očko" Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

Z Domažlické nemocnice se stává specializovaná nemocnice pro covidové pacienty

Nemocnice Plzeňského kraje se připravují na další nárůst počtu pacientů s onemocněním covid-19. Navýší počet lůžek pro tyto pacienty o několik desítek. Nejvíce covidových pacientů se soustředí v Domažlické nemocnici.

Krizový štáb Plzeňského kraje mimořádně jednal k situaci v kraji

Na mimořádném jednání se sešel 17. února 2021 Krizový štáb Plzeňského kraje, aby jednal o řešení krizové epidemické situace v Plzeňském kraji v souvislosti se skokovým nárůstem pacientů s onemocněním covid-19, lůžkových kapacitách nemocnic v kraji, opatřeních ve veřejných prostorách a uzávěře Plzeňského kraje, která byla během dne nejasně prezentována ze strany ministerstva zdravotnictví.

Plzeňský kraj požaduje spolu s ostatními kraji vyhlášení nouzového stavu

Po společném jednání Asociace krajů ČR potvrzuje také Plzeňský kraj nutnost vyhlášení nouzového stavu za dohodnutých podmínek, které deklarují kraje na společném požadavku Vládě ČR.