COVID-19

Očkovánín osob s chronickým onemocněním

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, můžete se nechat očkovat.

Očkování klientů s podpůrným opatřením a klientů se sníženou schopností rozhodování

Doporučení veřejného ochránce práv.

Praktičtí lékaři se zapojují do očkování

Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně proti nemoci covid-19 zapojeni praktičtí lékaři. Zapojení je z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné.

Očkovací portál občana

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. Tento očkovací portál, který je součástí modulu "Očko" Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

Z Domažlické nemocnice se stává specializovaná nemocnice pro covidové pacienty

Nemocnice Plzeňského kraje se připravují na další nárůst počtu pacientů s onemocněním covid-19. Navýší počet lůžek pro tyto pacienty o několik desítek. Nejvíce covidových pacientů se soustředí v Domažlické nemocnici.