Proč se vyučit obráběčem kovů?

obrazek
02. května 2016 13:29, aktualizováno 12:29, Petra Olivková

Zájem zaměstnavatelů o absolventy tradičního tříletého oboru vzdělání s výučním listem Obráběč kovů několikanásobně převyšuje jejich počet. Mnoho žáků má jistý příslib zaměstnání již v průběhu 3. ročníku. Absolvent oboru Obráběč kovů je totiž kvalifikovaný pracovník schopný samostatné práce při strojním obrábění (soustružení, frézování, vrtání nebo broušení). Při studiu získá dovednosti, které mu umožní uplatnit se ve výrobě, pracovat podle výkresové dokumentace, podle technologických postupů a norem.

V rámci tohoto oboru se vyučují všeobecně vzdělávací předměty, které navazují na učivo základních škol, a odborné předměty - počítače v oboru, technická dokumentace, strojírenská technologie, strojnictví, stroje a zařízení, technologie, programování NC strojů a ekonomika. Nedílnou součástí tohoto oboru je výuka odborného výcviku, který se realizuje v prostorách dílen škol a u smluvních partnerů škol. Díky moderní technologické vybavenosti školních dílen se žáci oboru Obráběč kovů seznamují i se základy obsluhy průmyslových robotů a pneumatických a hydraulických systémů, což jim umožňuje širší uplatnění ve výrobních provozech. Školy tak vytvořily podmínky pro kvalitní a efektivní vyučování, přiblížily se technické základně spolupracujících firem a dbají na provázanost výuky s reálným pracovním prostředím. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou také ucházet o přijetí do oborů vzdělání nástavbového studia pro získání maturitního vysvědčení.

Školy, které vyučují obor Obráběč kovů:

SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

 

"Obráběč kovů byl, je a dovolím si tvrdit, že i bude jedním z nejžádanějších zaměstnanců na trhu práce bez ohledu na historickou etapu. Určitě se budou měnit požadavky na technologické schopnosti obráběčů kovů. Naši dědové točili kličkami u hrotových soustruhů, otcové obráběli na prvních číslicově řízených obráběcích strojích. Sami dnes vidíme naše vrstevníky při práci na pokročilých 5-tiosých obráběcích centrech, kde je celý proces obrábění zcela automatizován, obsluha pracuje s klávesnicí a nikoliv s kličkou. Děda by se asi u takového centra dlouho drbal ve vousech. Jenže dnešní obráběči kovů musí umět to, co věděl i jejich děda, a mnoho věcí musí umět k tomu navíc. Drsnosti, přesnosti, kóty, materiály, řezné rychlosti, to všechno znal už ten děda. Dnešní obráběč přidává simulaci procesu, optimalizaci obráběcích úloh, 3D měření, datový model… Dnešní obráběč je také mnohokrát produktivnější. Dnešní obráběč kovů má lepší platové podmínky než leckterý univerzitně vzdělaný intelektuál. To by děda asi koukal! Je to dané obrovskou potřebou vyrábět. Stavíme na 150 leté průmyslové historii našeho regionu, tak se nedivme. Firmy investovaly a investují obrovské částky do svých výrobních závodů, ve kterých stojí spousty obráběcích center. Ale nepřemýšlejme jen o kovu. Nezapomínejme, že kovy dnes často nahrazují plasty a kompozity. Ale o budoucnost kovu se nebojme, to je asi už zcela jiný příběh. Nebojte se technického vzdělání, zvládnete to a zajistíte si slušné živobytí. Věřte, nevěřte, sám jsem ve Škodovce vyučený zámečník a zrovna tenhle kus vzdělání z učiliště, konkrétně znalosti kótování a tolerančního pole, jsem využil minulý měsíc při pracovní debatě s úředníkem ministerstva financí při kontrole dotovaného strojírenského podniku."

Ing. Pavel Duchek, Blue Projects Agency, s.r.o.

člen Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji