Podpora talentovaných žáků

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

cílem projektu je dlouhodobě podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných