Motivace pro technické vzdělávání

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3786/23 ze dne 26. 6. 2023 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2339/22 ze dne 29. 6. 2022 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4968/20 ze dne 22. 6. 2020 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3656/19 ze dne 24. 6. 2019 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019.

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3609/15 ze dne 29. 6. 2015 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015“...