Motivace pro technické vzdělávání

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 919/21 ze dne 28. 6. 2021 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4968/20 ze dne 22. 6. 2020 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020.

Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3656/19 ze dne 24. 6. 2019 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019.

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje

Střední školy organizují pro žáky základních škol velmi populární motivační technické kroužky v těchto oborech: elektrotechnika, robotika, počítačové konstruování, práce se dřevem, práce s kovem, keramika, strojní obrábění, strojírenství, instalatérství, klempířství, zámečnictví, malířství, stavebnictví, autoopravárenství, čalounictví...

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2215/18 ze dne 25. 6. 2018 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.