"Místní poplatek za užívání veřejného prostranství" - konzultační den pro obecní/městské úřady

obrazek
24. října 2019 14:39, aktualizováno 14:22, Mgr. Irena Sinkulová

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz uspořádalo dne 22. 10. 2019 v tomto roce již druhý konzultační den pro obecní a městské úřady, tentokrát na téma "Místní poplatek za užívání veřejného prostranství".

Na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje JUDr. Olga Petríková, LL.M., vedoucí Oddělení dozoru Plzeň – Karlovy Vary, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, připravila a přednesla svůj příspěvek na téma "Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – místní poplatky za užívání veřejného prostranství".

Za Krajský úřad Plzeňského kraje vystoupila s příspěvkem s názvem "Správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství" Mgr. Irena Sinkulová.

Konzultačního dne se zúčastnilo 55 pracovníků obecních a městských úřadů.

Organizátoři tímto děkují za projevený zájem pracovníků obecních a městských úřadů a jejich pozornost věnovanou přednesu příspěvků, za jejich dotazy, připomínky a zapojení do diskuse. Zároveň si dovolují poděkovat JUDr. Olze Petríkové, LL.M. za její příspěvek a spolupráci s krajským úřadem.

V příloze tohoto článku jsou připojeny prezentace přednášejících. Dále "Platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020" a s tím související nové vzory obecně závazných vyhlášek, zpracované Ministerstvem vnitra. 

Soubory ke stažení