Místní poplatky

Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Poplatky za komunální odpad II."

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz, dne 6. října 2022 opětovně uspořádalo Konzultační den pro obecní a městské úřady, na téma „Poplatky za komunální odpad".

Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz informuje, že Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí upravilo a na svých stránkách zveřejnilo vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků.

Milostivé léto - metodická pomůcka MF

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz informuje, že Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí na svých stránkách zveřejnilo metodickou pomůcku k osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích v rámci tzv. „Milostivého léta“.

Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Poplatky za komunální odpad"

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz, dne 12. května 2022 uspořádalo tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady, tentokrát na téma „Poplatky za komunální odpad".

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 4. 2022)

Dne 26. 4. 2022 proběhla porada Ministerstva financí, odboru 39 – Správní činnosti, se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy a Kanceláře veřejného ochránce práv.