Místní poplatky

Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Poplatky za komunální odpad"

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz, dne 12. května 2022 uspořádalo tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady, tentokrát na téma „Poplatky za komunální odpad".

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 26. 4. 2022)

Dne 26. 4. 2022 proběhla porada Ministerstva financí, odboru 39 – Správní činnosti, se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Oprávnění k pobytu v ČR kvůli válce na Ukrajině - pro správu místních poplatků

Kancelář veřejného ochránce práv zpracovala materiál, kterým vysvětluje různá pobytová oprávnění v České republice. Pro správce místních poplatků je tento materiál přínosem.

Prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

Ministerstvo financí zpracovalo a na svých stránkách zveřejnilo materiál s názvem "Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny".

Daňová exekuce - úprava vzorů exekučních příkazů Ministerstva financí

Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí upravilo a na svých stránkách zveřejnilo vzory exekučních příkazů, které jsou určeny pro případné využití v roce 2022. Jedná se o vzory exekučních příkazů, jimiž se nařizuje daňová exekuce.