Místní poplatky

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, magistrátů statutárních měst, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne 26. 10. 2023 se uskutečnila porada MF, odboru 39 - Správní činnosti se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. města Prahy, magistrátů statutárních měst, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Daňové milostivé léto a územní samosprávné celky

Dne 28. srpna 2023 uspořádal on-line kulatý stůl "Daňové milostivé léto a územní samosprávné celky". Ke kulatému stolu byli přizváni zástupci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, krajských úřadů a magistrátů statutárních měst.

Novela zákona o místních poplatcích

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Daňové milostivé léto

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz informuje, že Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí na svých stránkách zveřejnilo metodickou pomůcku k osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích v rámci tzv. „Daňového milostivého léta“ (pro místní poplatky).

Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy"

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení ekonomických analýz, dne 12. května 2023 uspořádalo tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady, tentokrát na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy".