Místní poplatky

Místní poplatky - Vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků zpracované MF

Ministerstvo financí zveřejnilo "vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků".

Místní poplatky - Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

Ministerstva vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydalo stanovisko pro správu místních poplatků v režimu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

"Místní poplatek za užívání veřejného prostranství" - konzultační den pro obecní/městské úřady

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal dne 22. října 2019 konzultační den pro obecní/městské úřady na téma "Místní poplatek za užívání veřejného prostranství".

Pracovní setkání zaměstnanců krajských úřadů

Krajský úřad Plzeňského kraje ve dnech 25. a 26. září 2019 pořádal pracovní schůzku zaměstnanců krajských úřadů z celé České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Plzně, kteří zpracovávají agendu místních poplatků. Jednání pořádal ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož pozvání přijali také zástupci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Kanceláře veřejného ochránce práv, Nejvyššího správního soudu a Masarykovy univerzity v Brně. Tito hosté přednesli své příspěvky a zodpovídali otázky zúčastněných.

"Správa místních poplatků" - konzultační den pro obecní/městské úřady

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal dne 7. března 2019 Konzultační den pro obecní/městské úřady na téma "Správa místních poplatků".