Problematika interaktivních tabulí

29. prosince 2008 17:38, aktualizováno 16:38,
 

Pravidla pro financování interaktivních tabulí v rámci OP VK

Obecně pro posouzení, zda za vstupní cenu majetku považovat součet vstupních cen jednotlivých zařízení, nebo uvádět jednotlivá zařízení zvlášť, je nezbytné postupovat podle zákona o daních z příjmů (zák. 586/1992 Sb.) a určit, zda jde-li samostatnou movitou věc, nebo o tzv. soubor movitých věcí, jak je definován v § 26: Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku.

V případě pořízení interaktivní tabule bude veškeré další zařízení sloužící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule považováno za součást souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis., spadá majetek do křížového financování (v případě, že majetek daňově neodepisuje). To znamená, že:

1)         pokud půjde o soubor samostatných movitých věcí, tedy interaktivní tabule, dataprojektoru, PC atd., spadá pořizovací cena souboru movitých věcí přesahující 40. tis. do křížového financování (dle pravidel KF), pokud není majetek daňově odepisován.

2)         pokud se jedná o nákup samostatné tabule (předpokládá se, že ostatními náležitostmi pro funkčnost tabule je příjemce již vybaven) a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis., nespadá do křížového financování.

Žadatel/partner, který daný majetek daňově odepisuje, nemá možnost využít křížového financování, ale v případě pořízení zařízení a vybavení nad 40 tis. Kč uplatňuje v jednotlivých letech daňové odpisy.

Žadatelé mohou pro vybavení např. i interaktivními tabulemi využít podpory regionálních operačních programů.