1.výzva GS 4.2.2 / 3.1.-4.4.2005

obrazek
22. prosince 2004 12:06, aktualizováno 11:06,
  

HODNOCENÍ 1.KOLA VÝZVY DO GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji mohli žadatelé podat od 3.ledna 2005 do 4.dubna 2005,14 hodin. O dotaci mohly žádat podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vymezené obchodním zákoníkem a splňující další předpoklady grantového schématu (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl připraven rozdělení, byl 49 978 873,- Kč vč. DPH, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

K poslednímu dni výzvy bylo na Oddělení grantových schémat doručeno 10 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou 68,623  milionů korun. Seznam přijatých projektů naleznete v příloze.

 

V úterý 28. června 2005 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny projekty, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na podpoření všech schválených projektů došlo v některých případech k úpravám výše podpory. Pro podporu bylo navrženo 8 projektů o celkovém objemu dotace 49,978 milionů korun, tedy 100% částky k rozdělení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně upravené výše dotace.

 

 

Grantové schéma 4.2.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury v cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Žadatel

Název projektu

Schválená výše dotace / Kč

Šperl s.r.o.

Holiday park Mlázovy - rekonstrukce severního křídla zámku Mlázovy na penzion s atraktivním zázemím

5 158 670

Ing. Radovan Sochor

Společenské centrum turistického ruchu v Nepomuku - II. etapa: Hotel + společenské a kulturní centrum

5 972 705

Sonnenstrahl s.r.o.

Rekonstrukce historického objektu zámek Slavice jako regionálního turistického cíle s ucelenou nabídkou služeb

8 257 833

Snowhill s.r.o.

Modernizace lyžařského areálu Kašperské Hory

7 314 000

Central Klatovy s.r.o.

Výstavba bazénu a wellness centra v hotelu Central***

2 250 000

Miroslav Janda

Přestavba hospodářské budovy na penzion Úborsko a zkvalitnění doprovodných služeb

6 899 237

Sportovní areál Zruč s.r.o.

Výstavba sportovního areálu Zruč, 3. etapa - víceúčelový objekt (hotel)

8 000 000

JUDr. Josef Sinkule

Oprava a rekonstrukce bývalých skladů, údržby a stájí na víceúčelový objekt pro zvýšení služeb cestovního ruchu

6 126 428

 

 

 

 

 

Manažerem GS:

Ing. Jan Přibáň, referent GS        tel.: 377 195 667      e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 1.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 1.kolo výzvy platná.

Soubory ke stažení