Grantové schéma - Podopatření 4.2.2

2.výzva GS 4.2.2 / 23.8.-2.10.2006

V rámci 2.kola výzvy byly schváleny 3 projekty, na jejichž realizaci bylo rozděleno všech disponibilních 9,8 milionu Kč. Tyto rpostředky byly vráceny do rozpočtu díky úsporám při realizaci schválených projektů 1.výzvy.

Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji

.

1.výzva GS 4.2.2 / 3.1.-4.4.2005

V první výzvě bylo schváleno 8 žádostí o dotaci v celkové výši 49,978 milionů Kč.