Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.9.2021

MVČR s účinností od 13. září 2021 mění mimořádné opatření omezení maloobchodu a služeb ze dne 26. srpna 2021 a mimořádné opatření testování ve zdravotnictví a sociálních službách ze dne 30. srpna 2021.

Rozhodnutí o dočasném povolení použití dodatečné/posilovací dávky

MZČR dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna) jako dodatečnou/posilovací dávku.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od dne 1.9.2021

MZČR s platností od 1. září 2021 mění mimořádné opatření testování klientů a zaměstnanců v dlouhodobé péči a sociálních službách, ruší některá mimořádná opatření z let 2020 a 2021, nařizuje provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob a stanovuje podmínky pro vstup na území ČR.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.8.2021

S účinností od 31. srpna 2021 do odvolání vydalo MVČR další mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.8.2021

S účinností od 1. září 2021 do odvolání vydalo MVČR další mimořádné opatření omezující maloobchodní prodej a služby.