Akce hejtmana

Řád sv. Floriána dostal hejtman od dobrovolných hasičů

Zástupci sdružení dobrovolných hasičů předali hejtmanovi Václavu Šlajsovi pamětní sekyrku a řád sv. Floriána ...

Den válečných veteránů uctil hejtman i zástupci armády

Památku obětí světových válek u příležitosti Dne válečných veteránů uctil také hejtman Václav Šlajs ...

Nejlepší studenti plzeňských vysokých škol převzali stipendia také od Plzeňského kraje

Vynikající studenti Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty UK v Plzni převzali v plzeňské Měšťanské besedě stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně ...

Hejtman Václav Šlajs obdržel medaili vojenského velitelství

Při příležitosti slavnostního shromáždění u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka 28. října 2016 převzal hejtman Václav Šlajs pamětní medaili ředitele Krajského velitelství vojenského ředitelství Plzeň ...

Úspěšné partnerství Horní Falce a Plzeňského kraje potvrdil hejtman návštěvou Weidenu

Během svého tříletého působení jako hejtman Plzeňského kraje byl Václav Šlajs na návštěvě Horní Falce několikrát, ale nikdy nebyl přímo ve Weidenu. Proto přijal pozvání primátora do hornofalcké metropole ...